I dagarna avslutade Automation Småland en två dagar lång träff där syftet har varit att staka ut riktningen för de tre nästkommande åren. När vi besöker Hestravikens konferensanläggning är väggarna fulla av post it-lappar och löpsedlar med nyheter som företagen önskar sig i framtiden.

– Det har varit en del mer sannolika än andra, säger Kerstin Johansson, forskare på Linköpings Universitet, som ingår i styrgruppen, och hänvisar till en löpsedel med budskapet att ungdomsarbetslösheten, tack vare industrin, ligger på noll procent.

Det var 12 av de totalt 20 företagen som medverkade i träffen, liksom näringslivschefer från länets kommuner. Huvudfrågan är, precis som tidigare, hur man ska få producerande företag att våga flytta hem produktionen med hjälp av att automatisera sin produktion. Enligt Kerstin Johansson ägnades de första två åren att fokusera på vitsen med att samverka mellan företag.

– Under de här tre åren ska Automation Småland bli självsnurrande, det är målet, säger hon.

Vägen dit startar med en konferens i november. Precis som tidigare år planerar man att hålla den i Arenum i gamla däckfabriken i Gislaved men detaljerna är ännu oklara.

Nyligen fick projektet drygt 11 miljoner kronor från bland annat Tillväxtverket och Svensk Industriförening för att utöka området från Gnosjöregionen till hela länet. Hur det ska genomföras diskuterades på mötet, liksom att visualisera projektet och ta fram en verksamhetsplan.

– Vi har skapat en bild av vad projektet är och önskat vad det ska innehålla, säger Anna Öhrwall Rönnbäck, professor vid Luleås tekniska universitet, och även hon en del av styrgruppen.

De både är nöjda med träffen och menar nu att man nu måste fokusera på att få redan "frälsta" kunder att sprida budskapet till andra potentiella kunder. Och andan bland de företagen är god.

– Jag upplever att det var lite försiktigare i början men jag upplever att det har vänt. Nu pratar alla om hur man får fler av kundföretagen att förklara för andra potentiella kundföretag att man kan flytta hem produktion, säger Kerstin Johansson.