Svenskarna har mycket pengar att röra sig med. Hushållen är köpstarka tack vare fortsatt högkonjunktur och minusränta, samtidigt som befolkningen ökar. Allt detta är faktorer som driver upp konsumtionen.

Det konstaterar HUI, handelns utredningsinstitut.

HUI Researchs prognos är därför att försäljningstillväxten i december månad kommer att uppgå till 3,0 procent.

Årets julhandel kommer, mycket tack vare köpstarka hushåll och en gynnsam kalender med mycket ledighet, att slå rekord igen.

Julafton infaller på en måndag, vilket ger gott om tid för alla som är sent ute med sina julklappsinköp att handla i butikerna både lördag 22 och söndag 23 december.

Den resterande veckan efter jul bli kort eftersom juldagen infaller på en tisdag och annandagen på en onsdag. Många kommer troligen att ta ledigt de återstående dagarna efter jul och ha gott om tid att besöka julreorna.

Tillväxten i december månad 2018 förväntas alltså bli 3,0 procent, vilket motsvarar en omsättning om 79,7 miljarder kronor. Justerat för prisutvecklingen blir tillväxten 1,5 procent mätt i volym.

Fördelat per person innebär det att svenska folket i genomsnitt beräknas handla för 7 817 kronor per person i december.

Cirka 3 354 kronor i dagligvaruhandeln och 4 462 kronor i sällanköpsvaruhandeln (lite dyrare föremål som vitvaror, elekotronik och möbler).

Men i bakgrunden finns en växande trend att fler handlar i november under rean på Black Friday. Den trenden har dock inte blivit så stark att den skadat julhandeln.

December är forfarande årets viktigaste försäljningsmånad för det flesta av detaljhandelns branscher.

Ungefär en tiondel av årets försäljning sker då och när det gäller leksaksbranschen är det hela en fjärdedel av all försäljning som sker i december.

Årets Julklapp presenteras av HUI 20 november.