Polisområdeschefen i Jönköping ansvarar för verksamheten i hela Jönköpings län som inkluderar de tre lokalpolisområdena Södra Vätterbygden, Värnamo och Höglandet.

Lennart Leijon blev först tillförordnad polisområdeschef hösten 2017 då hans företrädare Johan Norman lämnade tjänsten för att bli chef för Kustbevakningen. Efter ett par månader blev Lennart Leijons tjänst permanent.

– Lennart Lejon fyller 65 i år och det är inte mer dramatiskt än att vi behöver en efterträdare när han går i pension, säger Carina Lennquist.

Polisen publicerade en annons för tjänsten på sin hemsida i måndags. Den som rekryteras till tjänsten får ett förordnande som gäller i fyra år.

– Därefter kan uppdraget förnyas i ytterligare fyra år, men åtta år är den längsta tid som vi tillåter. Tidigare kunde chefer inom polisen inneha posterna längre tid än så, men nu anser vi att det behövs vissa förändringar med jämna mellanrum, säger Carina Lennquist.

Chefen för polisområde Jönköping ingår även i ledningen för polisregion Öst som utöver länet inkluderar Östergötlands- och Södermanlands län.