I Smålandsstenar rör det sig om att bygga ett fyra våningar högt hus med 16 lägenheter på Hörsjögatan 14.

– Som det lutar åt nu blir det i stort sett samma som det vi byggde på Malmgatan för fyra år sedan. Vi kan använda i princip samma ritningar men med lite uppdateringar, säger Stanley Guldmyr, vd för Gislavedshus.

Han hoppas att bygglovshandlingarna kan vara klara i februari och att upphandlingen av projektet kan påbörjas under våren, med byggstart innan semestern i sommar.

– Om man ska skissa lite så kan det i så fall bli inflyttning efter semestern 2017.

På den tänkta byggplatsen låg tidigare ett hus som revs för ett par år sedan. Eftersom detaljplanen för området säger att det ska användas till bostäder och eftersom Gislavedshus redan har ritningar mer eller mindre klara tror Stanley Guldmyr att det ska gå utan problem att komma igång.

– Det som kan sätta käppar i hjulet är väl i så fall att kostnaderna blir för höga.

Även i Anderstorp har företaget planer, även om de inte är riktigt lika långt gångna som de i Smålandsstenar. Här handlar det om ett nytt lägenhetshus på Ågatan 52, också det en rivningstomt.

– Där skulle vi vilja bygga ett liknande hus som det i Smålandsstenar.

Den nuvarande detaljplanen kan dock sätta stopp för ett så högt bygge.

– Det lutar åt att det bara blir ett hus med tre våningar och 12 lägenheter. Men vi har inte fått svar från bygg- och miljönämnden ännu om hur högt vi får bygga.

Trots att det därför dröjer lite med bygglovshandlingarna hoppas Stanley Guldmyr att även det bygget ska kunna komma igång till sommaren.

För närvarande har Gislavedshus alls men på . Att de två nästa projekten blir i Anderstorp och Smålandsstenar beror bland annat på att företaget har mark där.

– Ett av skälen till att vi bygger i Smålandsstenar nu är att det finns en detaljplan. Ett annat skäl är att det behövs bostäder på orten, men det gör det ju även på andra orter i kommunen.