Genom det kommunala pensionärsrådet (KPR) har de olika pensionärsorganisationerna i kommunen en möjlighet att få insyn i och påverka kommunala beslut som rör äldre.

Men samarbetet kunde fungera bättre, tycker medlemmarna. Som det är nu får man inte gehör för de tankar man kommer med, säger Bo-Lennart Persson, som sitter i KPR. Han menar att kommunen borde bli bättre på att ta till sig föreningarnas synpunkter inför olika beslut - inte bara informera om vad som är på gång.

– Ska vi sitta med och medverka till en bra äldrevård så vill vi ha en ömsesidighet i kommunikationen, säger han.

LÄS MER: Äldre mobiliserar

Även i andra sammanhang tycker man att kommunens politiker har visat lite intresse för frågor som berör de äldre i samhället. När PRO hade man bjudit in politiker från samtliga partier. Men uppslutningen var en besvikelse, är ledamöterna i KPR eniga om.

– Vi hade förväntat oss att de politiker som kom var sådana som skulle kunna svara på sådana frågor, säger Bo-Lennart Persson.

Många politiker var just den dagen upptagna med andra möten i kommunen, men om arrangörerna hade fått veta det så hade debatten gått att flytta. Enligt Bo-Lennart Perssonfick man dock inga sådana signaler.

– Det var inget bra agerande. Jag blev både besviken och förbannad.

Åke Danielsson sitter också med i KPR.

– Vi var nog ganska överens inom både PRO och SPF om att det var dåligt, säger han.

Med allt som har skett med bland annat och har pensionärsorganisationerna en hel del synpunkter som de vill kunna framföra.

– De styrande politikerna måste tänka om. Vi är en helt annan generation, vi vill vara med och besluta om äldrevården, säger Barbro Carlsson, som också sitter i KPR.