Andelen äldre i befolkningen ökar och håller sig friskare längre upp i åldrarna. Mot bakgrund av detta har åtta representanter från Pensionärernas riksförbund (PRO), Svenska pensionärsförbundet (SPF), Svenska kommunalpensionärernas förbund (SKPF) samt Riksförbundet pensionärsgemenskap (RPG) arbetat fram en rad frågor. Syftet är att hålla en politisk frågestund i det stora tältet på Flanaden under Värnamodagarna. Inbjudna att svara är regionpolitiker med lokal koppling, en ur varje parti.

– För oss är det viktigt att synas och skapa en förankring i den lokala gemenskapen. Genom att rikta in oss på regionpolitiker kan vi skapa en spänst i debatten, säger Torsten Gunnarsson från RPG, som kommer att vara moderator under utfrågningen.

"Väldigt överens"

Utgångspunkter under frågestunden är teman som primärvården, slutenvården, personalförsörjning och transporter. En konkret fråga lyder exempelvis "hur förbättra och förenkla kontakten mellan patient och vårdcentralen?" och "hur vill ni inom ert parti råda bot på den psykiska ohälsan hos äldre?"

– Vi har varit väldigt överens om vilka frågor som bör prioriteras, säger Anne-Marie Sundberg från SKPF.

– Vi har samma behov och samma mål det förenar oss mer än vilket förbund vi tillhör, säger Märit Johansson, som representerar PRO.

Tongivande grupp

Budskapet till politikerna är att pensionärerna inte är en tyst grupp, utan en högst tongivande.

– Politikerna behöver se att vi finns, inte bara som en vårdsökande grupp. Vi är en aktiv grupp som behöver må bra här och nu, så att vi håller oss pigga länge. Det kommer en dag då vi behöver mycket omsorg och då är det viktigt att det finns en plan också för det, säger Helena Berntsson, från SPF.

Gruppen poängterar att alla som kommer för att lyssna i tältet är välkomna att ställa frågor.

– Vi hoppas att många kan komma. Vi pensionärer utgör en fjärdedel av kommunens väljarbas, så det ligger i politikernas intresse att lyssna på vad vi har att säga, säger Anne-Marie Sundberg.