Det här är en riktig seger för oss som har jobbat hårt för detta. Nu är det upp till oss att förvalta detta på bästa sätt. Vi känner ett stort ansvar för det, säger Peter Lagerman, projektledare i föreningen.

Föreningen Internationella Vänner, med kontor i Värnamo, bedriver flera olika projekt och arbetar främst för att skapa mötesplatser för svenska familjer, invandrarfamiljer och enskilda personer, för att .

Vi vill fungera som en brobyggare mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, arbetsmarknadsorganisationer och företag. Vi tar ingen annans boll utan vill spela tillsammans med dessa aktörer, berättar Marielle Sundler.

Hon fortsätter:

Eftersom vi har många goda kontakter med invandrarfamiljer från våra projekt tror vi att vi kan bidra till en ökad integration i samhället genom vår samverkan.

Det var i veckan som beskedet kom, att föreningen med sina fem anställda, tilldelas stöd i form av 600 000 kronor från Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kronobergs län och Region Kronoberg. Föreningen har även ett samarbete med Värnamo kommun, som bidrar med ekonomiskt stöd när samarbetet med näringslivet tar fart på alvar.

Pengarna gör det möjligt för Internationella Vänner att utveckla sitt arbete i Värnamo och Vaggeryd ytterligare, men även satsa på kommunerna Ljungby och Alvesta, där någon verksamhet inte funnits hittills.

Från september drar vi igång vårt arbete med detta, säger Peter Lagerman.

I dagsläget har föreningen samarbete med 15 företag i kommunerna Värnamo och Vaggeryd. Både Peter och Marielle beskriver att det där finns ett stort intresse för integrationsfrågor.

Vi hoppas kunna skapa fler liknande mötesplatser på företag med hjälp av dessa pengar vi fått, säger Peter Lagerman.