Pelly Group, där Sara Berglund nyligen tillträtt som VD, har i dag meddelat att de har för avsikt att flytta all produktion Hillerstorp till Nässjö, där man ska att skapa ett kompetenscenter för produktion av trä.

– Vår avsikt är att flytta till sommaren, så fort mbl-förhandlingarna är klara, säger Sara Berglund.

– Jag hoppas och tror att så många som möjligt av personalen i Hillerstorp följer med, fortsätter hon.

I Hillerstorp har företaget i dag cirka 30 medarbetare, som tillverkar trädetaljer och garderobsinredning. I Nässjö, där företaget tidigare hette LG Collection, är personalstyrkan närmare dubbelt så stor.

Tillväxt och rekrytering är tungt vägande skäl till att produktionen flyttas. Förutsättningen för rätt kompetensförsörjning är större i Nässjö, menar Sara Berglund.

– I Nässjö finns Träcentrum som kan ge oss rätt kompetens i träkunskap på lång sikt. Vi ser en stark tillväxt i alla produktsegment tack vare våra kunniga säljare och vår utvecklingsavdelning som gör ett fantastisk jobb , säger hon och tillägger:

– Vi får också stordriftsfördelar i Nässjö.

Pelly Group flyttar verksamheten i Hillerstorp till Nässjö.

Foto Fredrik Stork

Pelly startade i Hillerstorp 1947. Pelly Group har de senaste fem åren ökat sin omsättning med över 70 procent.