Sommarpasset delas ut till alla barn och ungdomar mellan 6 och 16 år inför sommarlovet. Varje kort berättigar till åtta gratisaktiviteter. På Värnamobadet, Forshedabadet samt minigolfbanorna i Folkets Park och på Värnamo Camping kan den som har ett kort roa sig gratis vid vardera två tillfällen.

Precis som tidigare år utnyttjade barnen och ungdomarna kortet väldigt lite i somras.

Mindre än en av tio

Av 33 208 möjliga tillfällen användes korten bara 2 807 gånger. Det motsvarar 8,5 procent – alltså mindre än var tionde möjlighet.

Framför allt äldre barn har efterlyst andra aktiviteter än bad och minigolf. Busskort för hela länet, biobiljetter och fika är några exempel.

Johan Arvidsson håller med om att någon förändring bör göras.

– Ja, vår ambition är mycket högre än så här. Vi vill förstås ha attraktiva aktiviteter på kortet.

Samtidigt finns det långtifrån obegränsat med pengar.

Kortet ska locka till rörelse

– Vi måste få en större budget om vi ska kunna erbjuda aktiviteter med större attraktivitet. Det är egentligen en ganska enkel ekvation. Busskort och biobiljetter är förhållandevis ganska dyra aktiviteter, säger Johan Arvidsson.

Om och när det blir förändringar av Sommarpasset lär dock aktiviteter som bio och fika ändå inte finnas med.

– Tanke är ju att det i någon mån handlar om fysiska aktiviteter som skapar rörelse, säger Johan Arvidsson.

Blir det samma pass i år som tidigare?

– Ja, upplägget är exakt samma, säger Johan Arvidsson.