Länsstyrelsen Kronoberg har gått upp i stabsläge på grund av de höga vattennivåerna. Det betyder att allt som rör de höga flödena hanteras via en funktion. Länsstyrelsens ansvarsområden är de samhällsviktig verksamheter, som vägar vattenverk, elförsörjning och avloppsverk.

I dagsläget finns ingen allvarlig påverkan på de flesta av länets vägar eller järnvägar.

Men det finns även ett orosmoment. Det är just nu mycket vatten vid Hornsborg, mellan Hamneda och Traryd.

Så pass mycket att det kan bli tal om avstängning.

– Trafikverket håller på att utreda om E4 ska stängas av eller inte. Det är egentligen bara fem centimeter kvar för att det ska bli aktuellt. Så där håller vi också på att försöka jobba med reglerarna om man kan flytta vatten så det inte svämmar över vägen.

Blir det tal om avstängning kan trafiken behöva ledas om.

– Det är en allvarlig konsekvens. Du vet ju själv hur viktig E4:an är, säger Max Hector.

Hur nära är det?

– Det är svårt att säga. Vi kan inte räkna på det exakt. Det var fem centimeter imorse. Vi försöker hantera det så det inte blir av.

Lagan fortfarande värst

Värst drabbad i Kronobergs län är fortfarande ån Lagan, enligt Max Hector, stabschef på Länsstyrelsen i Kronoberg.

– Det är stabiliserat kan man säga, men fortfarande kritiskt, det är fortfarande klass tre-flöden.

Snön som har kommit det senaste dygnet behöver inte vara negativ eftersom den gör att avrinningen går långsammare.

Men kylan kan vara bekymmersam, säger Max Hector.

– Kylan kan medföra andra problem. Om det blir riktigt kallt kan till exempel dammluckor bli svårare att hantera.

Räddningstjänsten i Ljungby, som står för de operativa insatserna, ska ha fått en ångmaskin på plats som skulle kunna användas för att motverka det.

Varnar allmänheten

Länsstyrelsen Kronoberg vill även uppmana allmänheten att inte vistas i de översvämmade områdena då det finns risk att vallar ger vika och människor förs med i de starka strömmarna.

Det har varit ett problem i Hallands län, men länsstyrelsen i Kronoberg har inte gått några rapporter om det än.

– Det vi är oroliga för är att människor beter sig slarvigt vid vattnet. Att man blir för nyfiken och går nära mark som är underminerad. Eller att man ska rädda båtar och försöka få upp saker som ramlar i. Tänk liv och hälsa först, inte prylar.

Särskilt viktigt är det att ha uppsikt över barn.

– Vanliga ställen där barnen brukar vara kan bli farliga.

Ska dokumentera allt

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beslutat att drabbade län, däribland Kronoberg, ska dokumentera översvämningssituationen och inom sex månader återrapportera till myndigheten.

– Det handlar om att vi ska kartlägga insatserna och konsekvenserna som vi har gjort och göra analyser utifrån det som man kan bygga framtida åtgärder på. Vi kommer använda flygbilderna och satellitbilderna. Det handlar om att lära sig av händelserna, säger Max Hector.

När tror du att allt går tillbaka till det normala?

– Det är svårt att säga. Vi ser inte slutet ännu. Det kan dröja minst in i första veckan i mars. Prognosen säger att vissa vattendrag stiger fram till dess, Möckeln till exempel. Vi kommer att få bevaka detta länge.