För ett par år sedan men planteringarna och rabatterna i anslutning till skolan lämnar mer att önska. De är nämligen fulla med ogräs.

Gun Bysmed bor i närheten av Nordinskolan och går ofta förbi skolan med sin hund. Hon har reagerat på att ingen verkar sköta rabatterna.

– Det ser helt bedrövligt ut med dessa höga tistlar. Någon borde ju ta tag i det där. Varför plantera nya växter och inte sköta det? Vad ger det för bild till ungdomarna? Hur ska ungarna vara rädda om skolan när det ser ut så här? Man blir arg, ledsen och bedrövad. Folk ser ju det och det är ju ansiktet utåt, säger Gun Bysmed.

Hon menar att det inte längre går att urskilja de växter som har planterats där.

– Man kan inte urskilja dem. Snart kommer ogräset att kväva det och då finns det bara tistlar och kvickrot. I så fall borde de inte ha satt växter där över huvud taget. Det är ju faktiskt kommuninvånarnas pengar de har använt till det här, säger hon och menar att hon har varit i kontakt med kommunen, men inte fått någon respons.

Från kommunens sida menar man att ansvaret egentligen ligger på entreprenören som har anlitats vid bygget av nya Nordinskolan, men man lovar nu att ta tag i det.

– Det är så här att marken inte är efterbesiktad än. Vi har påpekat att det var mycket ogräs i matjorden och har satt tryck på entreprenören, att de ska komma och rensa jorden. Vi tycker att det är deras ansvar, säger Knut Venholen, projektledare på fastighetskontoret.

Han berättar dock att kommunen, efter påtryckningar från invånare om ogräset, kommer att rensa i rabatterna.

– Det är inte så att vi vill missköta det här. Nu tar vi tag i det här, även om kostnaden då hamnar på oss, säger han.