Rehabiliteringsmedicinska kliniken öppnade sin verksamhet i början av året och är en del i arbetet för en jämlik sjukvård i regionen. Sedan i fjol bedriver man verksamheten även i Nässjö, men innan dess fanns kliniken bara i Jönköping. Det innebar att patienter från hela regionen fick åka dit och bo på patienthotell när de var i behov av dagrehabilitering.

– En del patienter klarar inte av det. Det kan vara för tufft, man kanske har små barn där hemma och vill inte åka iväg och vara borta hela veckan, säger Malin Hegen, enhetschef.

Verksamheten riktar sig framför allt till personer i arbetsför ålder. Teamet tar fram ett individuellt schema tillsammans med patienten och sätter upp mål som de ska jobba mot. Rehabiliteringen kan se ut på olika sätt beroende på vad de har drabbats av.

– Det handlar om patienter med framför allt neurologiska sjukdomar och skador. De vanligaste diagnosgrupperna nu är stroke och ms. Men det är även andra diagnoser, till exempel traumatiska hjärnskador, säger Malin Hegen.

I framtiden vill man gärna förstärka teamet med en psykolog och en logoped. I nuläget utgörs teamet av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, vårdadministratör, rehabiliteringsinstruktör och samordnare.

– Men den viktigaste personen i teamet är ju patienten. Patienten är hela tiden med i teamet, har sina mål och vi hjälper till på vägen, säger Eva Marie Lundin, arbetsterapeut.