Med ett fondstöd på drygt en miljon kronor från Stiftelsen Seydlitz MP-bolagen ska den nya utbildningen dra igång i början av 2020. Målsättningen är att utbilda minst åtta djurskötare.

Bakgrunden till satsningen är att det saknas djurskötare inom lantbruk i hela landet, samtidigt som det finns få utbildningar för vuxna som vill byta till detta yrke.

– Det här ger oss möjlighet att utbilda vuxna utan tidigare erfarenhet till djurskötare som kan matcha de krav som branschen ställer idag, säger Ulrik Svensson, verksamhetschef på Stora Segerstad naturbrukscentrum, i ett pressmeddelande.

– Utbildningen ska ge kompetens för att arbeta i såväl mjölk-, kött- och svinproduktion. Det är en relativt kostsam  utbildning, med små elevgrupper och moderna anläggningar, som ska genomföras under ett år med stöd av fonden.

Under det första året ska en ledningsgrupp för utbildningen arbeta med att hitta andra finansiärer så att utbildningen kan bli permanent. En liknande utbildning genomförs nu även för skogsmaskinförare.