Nu är datumen för politikernas möten med invånarna satta. I år kallas de dialogmöten, istället för informationsmöten, för nu ska det ges mer tid till att ställa frågor till politikerna.

– Vi har ju fått till oss det, att man önskar mer tid för egna frågor. Vi kortade ner informationen lite förra året och nu gör vi det ytterligare. Det är en balansgång, för vid information får man svar på en del frågor, men mötena är ju till för kommuninvånarna, säger Kristine Hästmark (M), kommunstyrelsens ordförande.

Hon medger dock att man kanske inte kan få svar på alla frågor direkt:

– Vi är ju inga experter och det ska vi ju inte vara som politiker. En del frågor kan vi behöva återkomma till, kanske via samhälls- eller föräldraföreningarna

En nyhet för i år är att man kan skicka in frågorna i förväg, via en särskild mejladress.

– Om vi har fått frågan innan så kan man lättare få svar där och då. Alla kanske heller inte har möjlighet att komma på själva mötet. Vi hoppas kunna nå fler invånare.

– Ja, det har vi ju egentligen svårt med i alla frågor. Man är rätt upptagen med barnens aktiviteter, att få ihop livspusslet, säger Kristine Hästmark och hoppas att möjligheten att skicka in frågor i förväg ska göra att fler gör sin röst hörd.

– Nej, de gör det ju inte det och de hänger ju knappt på sociala medier heller. Vi har ett forum, ungdomsrådet, som träffas fem, sex gånger per år, säger hon och menar också att man har bjudit in representanter från elevråden när det gäller aktuella frågor som detaljplaner.

– Det är väldigt olika på olika orter. Det kan vara allt från en lampa som behöver bli bytt som till större frågor, det är väldigt vitt och brett. I Åsenhöga kommer det nog handla mycket om nya förskolan och som vad händer med den gamla. Jag kan tänka mig att i Marieholm kommer frågan om lekplats upp. Det är verkligen lokala frågor. Jag ser verkligen fram emot de här frågorna, för det är viktigt att möta invånarna och åka ut till orterna.

Hon berättar att dialogmötena ändå kommer att innehålla viss information, som aktuella invånarantal och information om budgeten och stora frågor.

Läs mer: Gnosjöbor vill ha längre fullmäktigemöten

Läs mer: Här är Marieholmsbornas högsta önskan

Läs mer: Stor besvikelse i Kulltorp: "Vi har tappat hoppet"

Läs mer: Upprört om förskolan på infomöte

Läs mer: Här är önskan från Nissafors: en cykelväg

Läs mer: Här haglade frågorna till makten