Det är i det fall som handlar om en kvinnlig centerpartist, som enligt åtalet blev utsatt för Eskil Erlandssons beröring vid Centerstämman 2017, som tingsrätten kommit fram till att bevisningen inte räcker till.

– Bevisbördan är åklagarens, och åklagaren har åberopat dels målsäganden, dels vittnesbevisning. Och vittnesbevisningen bekräftar endast delvis det som åklagaren har sagt. Dessutom har det gått lång tid sedan händelsen, och man har pratat om den i efterhand. Då har tingsrätten gjort en samlad bedömning som gör att bevisningen är inte tillräckligt stark för fällande dom, förklarar rättens ordförande, lagman Gudrun Antemar.

Rätten skriver dock i sin dom att Centerkvinnan, och de andra två målsägarna, alla har lämnat en trovärdig berättelse.

Kortvariga beröringar

I de två återstående fallen anser tingrätten det visserligen bevisat att det skett beröringar, men dessa har inte "haft en sådan sexuell inriktning eller prägel som krävs för straffansvar". Det ena fallet rör moderata riksdagspolitikern Cecilia Magnusson, som enligt tingsrätten utsattes för två mycket kortvariga beröringar på låret, utanpå hennes byxor, när hon och Erlandsson satt bredvid varandra vid en middag 2016.

"Det är inte visat annat än att beröringarna har stoppats av målsäganden och att handen aldrig kom i närheten av hennes ljumske. Enligt tingsrätten kan beröringarna därför inte i sig anses vara ett handlande som typiskt sett har en tydlig sexuell inriktning eller prägel", skriver rätten i sin dom.

Det andra fallet berör en händelse vid en lunch i riksdagens restaurang Strömmen hösten 2018. Eskil Erlandsson lade sin hand på den moderata riksdagspolitikern Cecilie Tenfjord Toftbys lår, och pillade på hennes kjolkant, konstaterar tingsrätten. Men inte heller denna beröring är alltså straffbar, varken som sexuellt ofredande eller ofredande.

Minns inte

Eskil Erlandsson har hela tiden nekat till brott. Han sade sig under rättegången inte minnas någon av händelserna, även om han heller inte förnekade att han kan ha suttit bredvid kvinnorna. Men i sådana fall har han inte medvetet berört kvinnorna, utan råkat komma åt dem när han mot sina egna lår masserat lederna i händerna. Erlandsson fick för 20 år sedan diagnosen Dupuytrens kontraktur, eller vikingasjukan som den också kallas, vilket leder till att fingrarna kröker sig. Att han på grund av en annan fysisk åkomma dessutom måste sitta bredbent kan också ha bidragit, enligt försvaret.

Men vad som lett till Erlandssons beröringar på riksdagsledamöternas lår är inget som rätten har tagit ställning till, eftersom den dels konstaterat att en beröring inte är styrkt, dels konstaterat att de två andra beröringarna inte ens är straffbara.

– Därmed ska vi inte gå in på frågor som gäller till exempel uppsåt, säger Gudrun Antemar.

Erika Nekham/TT