I november sa medborgarnämnden nej till MP:s motion, som även då enbart fick stöd av SD. I fullmäktige gjorde Jörgen Skärin (MP) ett försök att vända opinionen.

– Det här är ett väldigt debatterat ämne nu med #metoorörelsen och det handlar om att vi ska få ett mer jämställt samhälle, sa han och hänvisade till Stockholms län.

– Där har man på flera håll inrättat en kvinnofridssamordnare och enligt länsstyrelsen där har stödet till kvinnor och barn förbättrats tack vare det, sa Jörgen Skärin.

Enligt MP är en poäng med en kvinnofridssamordnare att den personen skulle jobba mot alla förvaltningar i kommunen.

– Då blir det här inte bara en enhetsfråga, kunskapen om dessa frågor knyts inte enbart till några få personer på medborgarförvaltningen. Våld i nära relationer är inte bara en fråga för dem, menade Jörgen Skärin och tillade:

– Det är bra att man har rutiner men de är inte förvaltningsövergripande och de är inte offensiva.

Läs mer:

MP vill ha kvinnofridssamordnare

Liksom i nämnden var nämndens ordförande Maria Johansson (C) i fullmäktige av en annan åsikt. Hon hänvisade bland annat till förvaltningens synpunkt att en tjänst till "på golvet" skulle vara en bättre satsning än en samordnare. Hon lyfte också fram Medverkan, det samarbete mellan GGVV-kommunerna om dessa frågor som startade 2008.

– En samordnande funktion finns redan genom Medverkan. Att lägga pengar på något vi har är inte att hushålla med resurserna, sa Maria Johansson.

Företrädare för Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet höll med.

SD:s Bengt Lundström var den ende som från talarstolen talade för MP:s motion.

– Det är en viktig funktion, en samordnare kan behövas också, sa han.