Det såg länge ut som att Sverigedemokraternas motion, om att införa kostnadsfria bygglov för flerfamiljshus, skulle gå igenom på fullmäktigemötet. Med åtta röster mot sju röstade nämligen Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet för förslaget på kommunstyrelsens möte i början av november, medan Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet reserverade sig.

Läs mer:

När frågan togs upp på fullmäktigemötet vållade det en del debatt om huruvida kostnadsfria bygglov skulle få någon effekt på byggandet.

– Att det inte får betydelse tror jag är helt fel. Det blir ju en press, och det förutsätter att man presterar något. Vi vill ha fler som bygger, sade Markus Kauppinen (S).

Nicklas Huuva (KD) var en av dem som istället yrkade på avslag:

– De som i dag lämnar in bygglov kommer att bygga ändå. Jag kommer inte stå för att vi lägger kommunens pengar i det privata. Om bygglovet inte går igenom så får vi betala det ändå.

Eric Westroth (SD), som var den som lämnade in motionen, lyfte dock fram att förslaget handlar om bygglovsansökningar på redan detaljplanlagd mark.

Det verkade också som att Sverigedemokraternas förslag, med stöd av S och MP, skulle röstas igenom, med en rösts övertag, men man fick inte hela oppositionen med sig. När votering begärdes visade det sig nämligen att en socialdemokratisk ledamot valde att avstå. Det gav resultatet 17 ja-röster och 17 nej-röster, vilket innebär ett nej till kostnadsfria bygglov för flerfamiljshus.

Läs mer: