I en motion till kommunfullmäktige föreslog SD, genom Eric Westroth och Jonny Andersson, . Förslaget fick dock inte gehör hos kommunstyrelsen, som rekommenderar fullmäktige att avslå motionen, med 13 röster mot två.

– Det skulle minska demokratin och det är vi inte beredda att göra. Det minskar både inflytandet och insynen. Det blir allt färre som har makt, säger Kristine Hästmark (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi tycker inte att det är bra att spara pengar på demokratin. Då finns det annat vi kan spara på, menar hon.

Oppositionsrådet Markus Kauppinen, andra vice ordförande i kommunstyrelsen, resonerar på liknande sätt:

– Vi anser inte att man ska minska människors möjligheter att engagera sig politiskt och tycker givetvis att det är viktigt att vi ska ha så många kanaler som möjligt ut mot väljarna. Man representerar ju väldigt många i fullmäktige, och det vill vi ju inte göra sämre. Helst skulle man ju vilja ha en utökning, exempelvis med mer medborgardialog.

– Nej, vi ser att vissa partier har svårt att få ledamöter. Ska man utöka det ska man gå långsamt fram, vi vill ju inte ha tomma stolar.

Han medger att partier med många ledamöter, som Socialdemokraterna, skulle förlora mest på att minska antalet ledamöter.

– Systemet är ju sådant när man beräknar mandaten, att de stora partierna får fler mandat snabbare, så det är ju förvisso sant. Men fullmäktigeledamöterna är ju folkvalda och representerar folket.

Eric Westroth (SD), samt partikollegan Håkan Helgebring, valde att reservera sig mot beslutet. Westroth är dock inte förvånad över att förslaget röstades ner.

– Det var väl ganska väntat att de övriga partierna inte ville gå med på det. De stora partierna skulle ha förlorat mandat och det är ju inget som ligger i deras intresse.

– Jag hade kanske kunnat vänta mig en bredare diskussion. Den diskussionen kanske fördes i den parlamentariska beredningen, men vår representant fick ganska snart klart för sig att det inte fanns något intresse.

– Vi har bitvis problem att locka till oss kandidater, men vi ökar i medlemsantal, till skillnad från andra partier. Det är snarare en kostnadsfråga. Vi ska spara tusenlappar i kommunens olika verksamheter och då tycker vi att man ska minska även bland politikerna. Det blir en signalpolitik också, menar han.