I mitten av april lämnade kristdemokraten Stefan Ottosson in ett medborgarförslag om fler alternativa driftsformer inom barn- och äldreomsorg. Det handlade dels om att överlåta driften av ett av kommunens äldreboenden till en alternativ utförare, dels att låta alternativa utförare driva en eller flera kommunala förskolor.

Inför veckans möte i socialnämnden föreslogs avslag på medborgarförslaget från arbetsutskottet, med motiveringen att det inte är aktuellt med några genomgripande förändringar för de nuvarande boendena Furugården och Sörgården. Beträffande kommande boendet Mejeriet kommer man under höstens budgetarbete att påbörja budget 2020, där alternativ driftsform ska utredas och prövas. Delen om förskolor kommenteras inte.

Förslag och motförslag

På socialnämndens möte föreslog Pelle Philip (C) att beslutet om avslag kompletteras med att ge ett tydligare budskap om att nämnden är positiv till alternativa driftsformer i framtiden.

S-gruppen föreslog då ett rent avslag, utan framtidslöften om privatiseringar eller annat. Med stöd av Miljöpartiet beslutades det också om just detta.

Vid mötet avslogs även Lennart Karlssons (EMP) förslag om att göra om Talludden till korttidsboende. Fredrik Nord (C) reserverade sig.