Häromdagen gick centerpartisterna Maria Johansson och Eva Eriksson ut och deklarerade att Centerpartiet säger nej till att bygga 350–400 bostäder på åkrarna i Nöbbele. Att Miljöpartiet tycker likadant ska det enligt Jörgen Skärin inte råda någon tveksamhet om.

– Vi är definitivt emot att jordbruksmark tas i anspråk, säger han och hänvisar till den livsmedelsstrategi för Sverige som riksdagen beslutade om så sent som den 20 juni i år.

I strategin står det bland annat så här: "Syftet med livsmedelsstrategin är att uppnå en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig livsmedelkedja. Livsmedelsproduktionen ska öka, miljömålen ska nås och den ska också bidra till en hållbar utveckling i hela landet. Jordbruket är viktigt för sysselsättning, miljö och inte minst för livskvalitén."

– Vi behöver bli mer självförsörjande på livsmedel och det betyder mer produktion i egen regi. Det ska också vara hållbart och ekologiskt kräver ofta större arealer, till skillnad från den högeffektiva produktionen med gifter och kemikalier som inte kräver lika mycket mark. Då rimmar det väldigt illa om vi bygger på jordbruksmark, som dessutom är den bördigaste vi har i kommunen, säger Jörgen Skärin.

Miljöpartiet vill också värna de verksamheter för vilka en oexploaterad Nöbbeleslätt är en nödvändig förutsättning.

– Man skulle bebygga deras möjligheter till inkomst och då går det ju inte att driva företag, säger Jörgen Skärin och påpekar att det också finns ett stort kulturvärde i det aktuella området.

– Området har utvecklats under hundratals år, man har plockat sten och jobbat och slitit och byggt sin tillvaro i den miljön.

Jörgen Skärin vill inte sia om planförslagets framtid men är mycket tveksam till om det ens skulle klara en prövning enligt Miljöbalken. Enligt lagen får jordbruksmark bebyggas "endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk".

– Miljöbalken är rätt hård när det gäller jordbruksmark. Jag ifrågasätter om exploateringen över huvud taget är laglig, säger Jörgen Skärin.

Enligt Miljöpartiet finns det många andra platser för bostäder som kommunen borde utreda. Han nämner platser både väster, norr och öster om Värnamo: Sörsjö, Alandsryd, Margretelund, ut mot Hörle, Torp, Vällersten, Maramö, Rörstorp och Nylund, för att nämna några exempel. Tvätteritomten vid Jönköpingsvägen, som sedan flera år håller på att saneras, är ytterligare ett.

– Det finns flera platser där marken är av "sämre" typ i det att den har ett lägre jordbruksvärde, säger Jörgen Skärin.

Läs också:

Centerpartiet säger nej

Massiv kritik mot bostäder

Stan ska böja sig runt sjön