Under 2016 fick Gislaveds kommun ta emot statliga pengar som skulle användas till integrationsinsatser. Utfallet blev att alla bidragspengar inte hann användas till sitt tänkta syfte.

– Nu har vi valt att fortsätta integrationsarbetet genom att avsätta 20 miljoner kronor från förra årets resultat, säger kommunalrådet Marie Johansson (S).

Syftet med bidraget är att stödja och påskynda inkludering i samhället. Till skillnad från tidigare integrationssatsningar, då endast organisationer och föreningar kan ta del av bidraget, blir det nu möjligt för kommunens egna verksamheter att söka bidraget. Dessutom omfattas även folkhälsa av det nya bidraget.

– Bidraget skulle kunna sökas för att skapa nya mötesplatser där folk med olika bakgrund kan träffas eller av kyrkan för att anordna aktiviteter som innefattar nyanlända. säger Marie Johansson.

– Bara fantasin sätter gränser, tillägger hon.