Det är för händelser som ägde rum under 2013 och 2014 som Kari Lehtimäki, då vd för Anderstorp Motorbana AB, nu har fått ett strafföreläggande.

Enligt åklagaren handlar det om att bolaget har brutit mot vissa villkor som fanns i det miljötillstånd som verksamheten vid banan hade när bolaget drev denna. Bland annat skickade bolaget inte in resultaten från bullermätningar i tid.

Vid ett tillfälle i maj 2013 överskreds begränsningsvärdet. Enligt villkoren skulle bolaget då inom tio dagar visa vad som kan göras för att det inte skulle ske igen. Någon sådan redovisning gjordes dock inte.

Bolaget skulle även under en prövotid undersöka dagvattnet vid motorbanan och utreda hur man skulle kunna förhindra att omgivningen påverkades på ett negativt sätt. I augusti 2014 skulle detta ha redovisats, men det har enligt åklagaren inte gjorts.

Vid samma tid skulle företaget ha genomfört . Bullervallar i den södra delen av depåområdet och utmed raksträckan skulle ha förlängts och förstärkts. Inte heller detta ska ha gjorts inom den utsatta tiden.

Åklagaren anser att Kari Lehtimäki har brustit i tillsyn och kontroll av bolagets verksamhet. Därför får han nu ett strafföreläggande på 40 dagsböter, totalt 4 000 kronor.

Bolaget Anderstorp Motorbana AB är numera avvecklat. Kari Lehtimäki själv uppger till VN att han ännu inte har hunnit sätta sig in strafföreläggandet och han vill därför inte kommentera det i nuläget.