”Under måndagskvällen höll vi årsmöte i klubblokalen på Töllshov med cirka 25 medlemmar närvarande. Verksamhetsberättelser lästes upp från ungdomssektionen samt huvudsektionen. Den ekonomiska rapporten lades fram och revisorernas berättelse framställdes. Enligt valberedningens förslag på omval och nyval så valdes följande poster av medlemmarna: Lars Midholt omvaldes som ordförande på 1 år, Marie Johnsson omvaldes som st. ledamot på 1 år, Kristian Sjöstedt omvaldes som st. ledamot på 2 år, Kenneth Åstrand omvaldes som sekreterare på 2 år. Som revisorer nyvaldes Birgitta Svensson och Claes Magnusson på 1 år”, skriver Gnosjö på sin webbplats.

Relaterat till artikeln

”Efter röstning på mötet så fick styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året och kommer jobba hårt med att minska utgifterna, då krisen som vi upplever nu kan göra det svårt att få in de nödvändiga pengar som krävs för att driva en förening med så många seniorlag och ungdomslag. Vi hoppas givetvis att stödet finns från näringslivet och medlemmarna även i dessa tuffa tider”, skriver Gnosjö.