2005 upptäcktes det cancerframkallande ämnet trikloretylen i 14 dricksvattenbrunnar i Tokarp utanför Anderstorp och efter en ansvarsutredning fastställde man att det var gamla utsläpp från lackeringsföretagen Lacko som var orsaken. har kommunen haft ansvaret för det förebyggande arbetet på platsen och för skyddspumpning, eftersom ärendet har varit högt prioriterat av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Läs mer: 80 miljoner för giftig läcka

Länsstyrelsen har i år beslutat att tilldela Gislaveds kommun maximalt 205 000 kronor för fortsatt skyddspumpning 2017 och rening av det förorenade grundvattnet i Tokarp. Tidigare år har summan legat på 150 000 kronor.

– Vi har ansökt om en lite högre summa i år för att vi vill utöka antalet mättillfällen från två till fyra gånger per år och ska även upprätta kontrollprogram för anläggningen och då krävs mer pengar, säger Simon Klintefors, miljöingenjör på tekniska förvaltningen på Gislaveds kommun.

2016 ville kommunen lämna över ansvaret för den förorenade platsen till staten,

– Vi har stött på en bromskloss kan man säga. Det är lite juridiska frågor som måste redas ut innan vi kan göra vår ansökan till Naturvårdsverket och därefter överlåta ansvaret till SGU, säger Simon Klintefors.

Läs mer: SGU kan ta över Lacko

Problemet ligger i att fastigheten inte har någon ägare och ett eventuellt saneringsarbete måste göras i flera etapper innan möjligheten att lämna över ansvaret blir möjlig. Saneringsarbetet kräver ett annat bidrag än det som söks för skyddspumpningen.

– Frågan om fastigheten måste lösas för att vi ens ska kunna söka bidraget som krävs från Naturvårdsverket. Först därefter kan vi lägga fram en budget för att ett övertagande av SGU ska bli möjligt, säger Maud Enqvist, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Gislaveds kommun.

Hon fortsätter:

– Det är jättesvårt att svara på hur lång tid det här arbetet kommer att ta eller om sanering av platsen ens är möjlig.