Vi fick för några dagar sedan till en av våra tidningsredaktioner som vi uppfattade som ett hot mot tidningen. Det händer tämligen ofta att någon av oss på redaktionen får ta emot otrevliga, rent av hatiska, kommentarer och meddelanden, ofta via mejl, så det är vi rätt vana vid. Men den här gången fanns det omständigheter som gjorde att alla våra skyddsmekanismer slog till och vi valde att göra allt vi kunde för att skydda medarbetarna på plats. Därav väktarna som tack och lov fick fördriva sin arbetsdag rätt sysslolösa. Om inte att stå rätt upp och ned med armarna i kors och se bestämd ut kan betraktas som en syssla, förstås. Och för oss betydde denna sysslolösa syssla mycket, vi kände oss trygga.

I samma vecka höjdes säkerheten vid regionfullmäktiges sammanträde i Jönköping. Man valde att placera två vakter vid ingången. En direkt anledning till det var att hot hade riktats mot en av församlingens politiker, regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm, men det finns Siv Kullberg även mer generella skäl: ”Vi går in i ett valår och det finns skäl att tänka på säkerheten. Att regionen anlitar ordningsvakter vid offentliga sammankomster kommer att bli allt vanligare”.

Det finns mycket som tyder på att hot och hat mot personer som har nyckelpositioner för demokratin ökar. Krav kommer från flera tunga instanser på att säkerheten måste öka. Om vi accepterar hot riskerar tilliten till de demokratiska funktionerna att urholkas. Därför har regeringen upprättat en handlingsplan för att motverka hot och hat mot journalister, förtroendevalda och konstnärer. ”Hot och hat är oacceptabelt. Det är ett hot mot demokratin”, sade demokratiministern på pressfrihetens dag förra året.

Under tiden låser vi dörrarna till våra redaktioner samtidigt som säkert både en och annan politiker funderar på om det politiska engagemanget är värt riskerna.

Det är bara att hoppas att regeringens handlingsplan inte stannar vid vackra ord. För visst är det helt galet att anlita väktare för att man ska känna sig säker, men det är också det enda kloka att göra.