Den nu dömde mannen har i polisutredningen uppgett att han försökte skydda sig då han var rädd för att hunden, som kom springande på gatan, skulle bita honom.

Två vittnen anmälde händelsen till polisen. De berättade att mannen lyfte hunden i nackskinnet, tryckte ned den mot marken och därefter slog hunden med flera slag. Enligt vittnena skrek hunden av smärta efter slagen.

Jönköpings tingsrätt anser att det är styrkt att mannen utsatte hunden för ett lidande som inte var befogat och dömer honom till 80 dagsböter á 240 kronor för djurplågeri. Det totala bötesbeloppet blir därmed 19 200 kronor.