När Kulltorp fick en ny tankstation handikappanpassades den inte – något som var till Leif Ekanders besvikelse.

– När samma företag senare skulle bygga en ny mack i Anderstorp tog jag kontakt med dem för att föreslå att åtminstone den skulle handikappanpassas, säger han.

Qstar nappade på idén och ett samarbete inleddes kort därefter.

För den som är rullstolsburen uppstår vanligtvis problem när denne inte kommer åt pumparna, kortläsaren samt knapparna för att slå in den personliga koden.

– På den här macken testades det i ett tidigt skede om det var möjligt att åka rullstol mellan pumparna, vilket det var, förklarar Leif Ekander.

– Därför är det nu enkelt att komma åt kortterminalerna på kortsidorna, tillägger han.

Många större tankstationer hävdar att de är tillgängliga för funktionshindrade i och med att de är bemannade.

– Det gäller dock inte vid vissa tider när en i personalen är ensam kvar och inte kan lämna butiken för att hjälpa den med funktionshinder, säger Leif Ekander.

Sedan år 2010 finns det bestämmelser i plan- och bygglagen, PBL, med krav om att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas i lokaler dit allmänheten har tillträde, så kallade publika lokaler, och på allmänna platser. Ekander anser att verkligheten ännu inte ser ut på detta sätt.

– Även om jag sitter i rullstol ska jag kunna delta i samhället på samma villkor som alla andra, menar Leif Ekander.

Leif Ekander säger att han inte känner till någon liknande tankstation i Sverige, men att det finns handikappanpassade mackar där det är möjligt att tanka etanol.

– Macken i Anderstorp borde vara ett föredöme för alla inom branschen, säger Ekander.