Skulpturen finns vid järnvägsstationen i Värnamo och visar en stor man som sträcker upp sin hand för att rösta. Infälld finns en kvinna i helfigur som bär en börda på axeln.

Skulptören Lena Lervik, från Kristianstad, fick 1993 uppdraget att göra ett monument över dem som arbetat för folkrörelsen i det tysta. Skulptören valde att skildra hur kvinnan bistod sin partner när hon själv inte hade rösträtt. Det var ofta kvinnorna som agiterade, satte upp affischer, eldade i möteslokalerna och kokade kaffe.