Att det kommer att bli trångt i området runt kommunens nya äldreboende Mejeriet och VSBo:s två punkthus, har varit känt ända sedan planskisserna presenterades. Bland annat fick återvinningsstationen flyttas.

Relaterat till artikeln

Men mest snack har det varit runt parkeringssituationen. Ett tag var man inne på att bygga ett parkeringsgarage.

Läs mer: Vaggeryds kommun får sitt första parkeringshus

Det före detta bankhuset har i dag två butikslokaler med front mot Storgatan i Skillingaryd. Där inryms i dag bland annat NBV.

Foto Gunnar Höglund

”En bättre helhetslösning”

Men de kommunala planerna ändrades. En byggnad för att parkera bilar på höjden ansågs inte försvarbar i lilla Skillingaryd. Nu är kommunen istället på väg att köpa fastigheten Gästgivaren 2, med adressen Storgatan 6 - även kallat Sparbankshuset.

– Ett köp av fastigheten gör att vi kan få en bättre helhetslösning för hela området. Det gör också att rådigheten vad gäller mark och fastigheter ökar - kommunen har behov av lokaler i Skillingaryd.

Det säger kommunalrådet Gert Jonsson (M), som konstaterar att man redan i dag använder de gamla banklokalerna som ersättningslokal när förskolan Bullerbyn byggs om. Fastigheten kan även komma väl till pass vid omflyttningar som inkluderar gamla turisthotellet. I den byggnaden finns i dag hemtjänsten, som enligt planerna ska inrymmas i nya Mejeriet. Där finns även företagshälsovården Avonova.

Relaterat till artikeln

Hyresgästerna får bo kvar

– Ytterligare ett användningsområde är som arkiv. Där finns bland annat det gamla bankvalvet, säger Gert Jonsson.

Vad ska hända med de hyresgäster som finns i fastigheten?

– De får bo kvar.

Hur har ni kommit fram till köpeskillingen på 7,25 miljoner?

– Vi har anlitat två externa värderare och gjort en samlad bedömning. Och därefter förhandlat vidare med PHL fastigheter.

Tidsplanen för fastighetsköpet är godkännande av kommunstyrelsen och ett fullmäktigebeslut i slutet av januari. Tillträdet skulle då kunna ske redan i februari.