Åsikten från Oljeshejkerna är att sökandet av hanteringstillstånd för brandfarliga varor och bygglovet för en cistern skulle ha hanterats med ”vederbörlig skyndsamhet”. Istället har kommunen, med stöd av översiktsplanen, sagt nej och överklagat, vilket fått ärendena att dra ut på tiden i flera år.

Relaterat till artikeln

Enligt shejkerna har detta gett dem kostnader på nästan 3,7 miljoner kronor i juristarvoden och utebliven inkomst.

Kommunen bestrider yrkandet i sin helhet och menar att det varken föreligger fel eller försummelse i tjänsteutövningen.

Lars-Åke Svensson, chefsjurist i Jönköpings kommun, som formulerat svaret påpekar att huvudregeln i en förvaltningsprocess är att en enskild part saknar rätt till ersättning för sina kostnader. Att en jurist på Jönköpings kommun svarar för Vaggeryds kommun är en följd av den juristfunktion som bland andra Vaggeryds kommun är med och finansierar.

Samtidigt som ärendet bestrids ska det, eftersom ett konkret skadeståndskrav har framförts, anmälas till kommunens försäkringsbolag. Det innebär att dessa nu tar över frågan från kommunen.