Josefin studerar sista året på mastersprogrammet vid Konstfack i Stockholm. Hon har koncentrerat sig på frågor om identitet och samhällsbygge, med fokus på frågor om identitet och samhällsbygge En del i detta är språkliga motsättningar mellan stad och landsbygd, mellan industri och jordbruk och mellan människa och maskin.

– Jag vill göra ett arbete om ett industriområde som ska rivas för att ge plats åt bostadsrätter. Det är en gammal miljö från sekelskiftet.

Enligt beskrivningen av vad stipendiet ska användas till, verket ”Mutal mutant”, står det att hon ska utgå från berättelsen om ett industriområde i förändring och iscensätta det i form av en utomhusmusikal, som knyter an till lokalhistoria och ekonomiska teorier.

Hon siktar på att konstverket ska bli uppmärksammat.

Blir det något extremt som du riskerar att bli åtalad för?

– Nej, jag är ganska snäll av mig, men kan också säga irån om det gäller. I det här fallet tittar jag på den ekonomiska vanmakten där en kulturellt intressant plats ställs mot någonting som kan ge intäkter.

Platsen ifråga är Henriksbergs industriområde i Hägersten i Stockholms kommun.

– Det kommer att bli som en teater i utemiljö.

Josefin Jussi Andersson kommer att få de 80 000 kronorna samt ett diplom vid en ceremoni på tisdag i Nässjö konsthall.