Tidningen har tidigare berättat om socialförvaltningens behov av ett antal 70-pluslägenheter för att man ska kunna börja erbjuda biståndsbedömda trygghetsbostäder – ett slags mellanläge mellan hemtjänstservice och vård- och omsorgsboende.

Kommunstyrelsen måste godkänna en åtgärd som blockuthyrning, eftersom det innebär en förändring av förutsättningarna på hyresmarknaden och allmänhetens tillgång till denna typ av lägenheter begränsas. Men vid det senaste sammanträdet ansåg politikerna att blockuthyrningen ligger i linje med målet att bygga 200 trygghetsbostäder fram till år 2030. Det anses också som ett bra alternativ då det ännu inte kommit in något startbesked kring trygghetsbostäder i kommunen.

Kommunstyrelsen anser också att blockuthyrning med biståndsbedöma trygghetsbostäder som följd, bryter ensamheten för många äldre och ökar tryggheten.

I dagsläget omfattar behovet av dessa lägenheter endast tre till fyra stycken, men från socialförvaltningen räknar man med att ta fram en plan för ett långsiktigt behov i kommunen.

I dag finns ett 50-tal 70-pluslägenheter i kommunen, med en bostadskö på cirka 80 personer.

En biståndsbedömd trygghetsbostad är en lägenhet i nära anslutning till ett vård- och omsorgsboende, träffpunkt eller någon annan liknande lokal för personer som inte har ett så stort omvårdnadsbehov, men behöver känna trygghet genom närheten till stöd och service.