26-årige Robin bor på ett specialbyggt LSS-boende i skogen i Gnosjö kommun, men hans anhöriga får bara göra föranmälda och begränsade besök. Detta enligt de anhöriga som berättade om förhållandena i förra veckans avsnitt av Uppdrag granskning. Som tidningen tidigare har skrivit om ska Robin även ha blivit inlåst. Efter tv-programmet anmäldes Gnosjö kommun och kommunens socialchef till Justitieombudsmannen, JO, enligt P4 Jönköping.

Nu skriver Gnosjö kommun på sin hemsida att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gör bedömningen att det inte behövs någon ny tillsyn av LSS-boendet. Kommunen skriver nämligen att man tog ny kontakt med IVO den 10 februari, för att be om att det ska göras en ny tillsyn.

I ett mejlsvar, som tidningen har tagit del av, skriver Lena Carp, enhetschef på IVO, bland annat:

"Vi har i vår tillsyn och i kontakterna med er bedömt att kommunen har vidtagit de åtgärder som krävs för att tillgodose brukarens behov av vård och omsorg utifrån de speciella omständigheterna som finns i ärendet - omständigheter som inte framkommer i programmet.

Vi utgår från att ni fortsätter att arbeta med att tillgodose brukarens behov så att han får så goda levnadsvillkor som möjligt. Vi bedömer inte att det har framkommit några nya omständigheter i ärendet eller utifrån programmet som föranleder en ny granskning från vår sida för närvarande."

Relaterat till artikeln