Det var hög stämning i ett av konferensrummen på Hestraviken i torsdags. Där var skolchefer, rektorer, politiker och direktörer från alla hörn i Gnosjöregionen, samt två teknikprofessorer samlade i en workshop. Alla med ett gemensamt uppdrag: att prata ihop sig om regionens teknikutbildning.

Att stämningen var påtagligt hög berodde på att man kommit en bra bit på väg nu. Näringslivet och skolan har en gemensam syn. De har till och med ett namn, ett varumärke: Indus Dream.

Det handlar om teknikutbildning med en helt annan ambitionsnivå än tidigare. Redan i grundskolan ska teknikämnet och kontakter med industrin ges stort utrymme. En nyhet i den vägen som lanserades på plats av skolchefen i Gislaved, Mats Spånberg, är att 3D-skrivare ska köpas in till samtliga högstadieskolor.

Gymnasieskolan ska få ett lyft med ett genomtänkt erbjudande av tekniska utbildningar med olika inriktningar. Ett steg mot det har redan tagits i och med att Gislaved fått lov att arrangera ett fjärde teknikår som startar till hösten. Detta kommer att fyllas på med de andra momenten till terminsstarten 2016.

Ambitionsnivån för utbildningen höjdes under dagens överläggningar. Man började dagen med att vilja skapa Sveriges bästa teknikutbildning. När dagen var slut var siktet inställt på att bli världsbäst.

– Jag är nöjd med dagen, säger Anders Ahlström, som är chef för Gislaveds Näringsliv AB och pådrivande i sammanhanget.

– Jag hade hoppats att vi skulle komma in mer detaljerat på ämnesstrukturer. Men det blir framöver. Alla är överens nu.

Nu måste resten av förberedelserna gå snabbt?

– Ja, till sommaren ska allt vara klart.

Med på dagen var teknikprofessorerna Johan Stahre och Anna Öhrvall Rönnbäck. Båda delar den positiva känsla som rådde efter dagen.

– Jag tror att det här kan bli riktigt bra, säger Johan Stahre.