Kommundirektör Per Borg valde för drygt två veckor sedan att genomföra semesterresan tilll Thailand trots det allvarliga läget under coronakrisen, när kommunledningen just hade gått upp i stabsläge och krisledningsgruppen var samlad. Från och med måndagen avslutas Borgs anställning, efter ett beslut i kommunstyrelsen.

Enligt ett pressmeddelande är kommunstyrelsens bedömning att "förtroendet från politiken, kommunens anställda och många invånare är förbrukat. Det omöjliggör att han kan fortsätta i sin befattning".

Relaterat till artikeln

Enligt Hallandsposten ledde Per Borg själv krisledningsarbetet på torsdagen, innan han dagen därpå valde att åka på den inplanerade semesterresan. Detta trots att Hylte kommun i början av veckan lagt ut ett meddelande på sitt intranät, där man avrådde samtliga medarbetare i kommunen från resor som inte är "absolut nödvändiga".

Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist frågade Borg om han verkligen skulle åka på semester i detta läge, men gjorde inte mer än så eftersom kommundirektörens anställningsavtal inte ger kommunalrådet möjligheten att hindra kommundirektören från att ta semester.

Per Borgs anställningsavtal från 2008 ger honom nu rätt till ett avgångsvederlag som motsvarar 30 månadslöner, 2 379 000 kronor.

Christer Grähs fortsätter som tillförordnad kommundirektör under de kommande veckorna.