- Avgörande för om ett vapenbrott ska bedömas som synnerligen grovt är främst, enligt lag­stiftning och praxis, att det är fråga ett stort antal vapen. I detta fall handlade det om ett funktionsdugligt vapen och delar till fyra vapen som kunde sättas ihop efter vissa åtgärder. Detta har inte varit tillräck­ligt för att brottet ska bedömas som ett synnerligen grovt brott, säger hovrätts­rådet Christer Ganelind.

Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten att vapnen är av särskilt farlig beskaffenhet. De anser också att det är bevisat att mannen tillhör den autonoma miljön. Samt att han kan bindas till vapnen.

De anser liksom tingsrätten att mannen egna förklaringar är osannolika och ser dem som efterhandskonstruktioner som kan lämnas utan avseende.

Även om Hovrätten inte bedömer att vapenbrottet är synnerligen grovt så skriver de att det har ett betydande straffvärde bland annat därför att vapendelarna beställts från utlandet och att brottet varit ideologiskt motiverat.

Det var i samband med ett inbrott i Taberg den 6 juni ifjol som två inbrottstjuvar gjorde upptäckten i en container: ett komplett funktionsdugligt halvautomatiskt gevär av typen AR-15 samt magasin och patroner till geväret. Inbrottstjuvarna vände sig till polisen som därefter kunde knyta den mannen till vapengömman. I samband med tillslaget kunde polisen i containern och på en annan plats i Taberg även påträffa flertalet vapendelar till samma gevärstyp. Det rörde sig om nio magasin med en kapacitet av 30 patroner samt 184 patroner. Dessutom anträffades ytterligare vapendelar till ett halvautomatiskt gevär av typen AR-10, som är av grövre kaliber.

I containern i Taberg hittade polisen även mössor, handskar, jackor, handfängsel, munskydd, peruk, stålrör, bensindunk, tändare, overall, rengöringsmedel, borr, skruvstäd med mera.

Med hjälp av tekniskt bevisning kunde mannen knytas till vapnen.

Utredningen har inte kunnat visa vad vapnen var avsedda för men mannens kopplingar till den autonoma vänstern ansåg åklagare Petra Schöninger pekade i riktning mot ett ideologiskt motiverat motiv.

Mannen i 30-årsåldern, som är från Gislaved men bosatt i Jönköping, har hela tiden förnekat brott.

I det inledande förhöret uppgav han bara sitt namn och personnummer, men senare försvarade han sig med att utrustningen endast var avsedd för rollspel.

Mannen har också intresserat sig för och förberett sig för extrema situationer, som krigsliknande tillstånd. Han har också visat intresse för väpnade konflikter, som till exempel den tidigare konflikten på Nordirland, men också konflikten i Syrien.

Relaterat till artikeln