På tisdagen inkom ett meddelande till Värnamo Nyheter som redaktionen upplever som ett hot. Personen som skickade meddelandet vill att personalen ska avpublicera en artikel.

Händelsen är polisanmäld och rubriceras som olaga hot mot grupp.

– Ur vår synvinkel är det helt oacceptabelt att man genom att uppträda hotfullt försöker styra vad vi publicerar och inte publicerar. Vi fattar våra egna beslut utifrån våra pressetiska regler och kan inte låta oss styras av utomstående aktörer, säger Marie Johansson Flyckt, ansvarig utgivare.

Hon framhåller att Hall Media inte har drabbats av hot i någon större utsträckning tidigare.

– Vi ser dock runt om i landet att journalister blir hotade. Det finns ett ökat fokus på den här typen av brott som riktas mot demokratiska institutioner. Vårt arbete är viktigt för demokratin, och det är viktigt att vi kan agera fritt.

Mats Tidstrand, vd för Hall Media, betonar att organisationen tar alla typer av hot riktade mot personalen och verksamheten på största allvar.

– Ofta är graden i hoten svårbedömd men vi handlar alltid enligt en fast rutin där vi genomför åtgärder att omedelbart ytterligare öka säkerheten på och runt våra olika arbetsplatser. Detta är nu också gjort i detta specifika fall.

Han understryker att organisationen håller löpande kontakt med polisen för att bedöma situationen.

– Vår prioritering är självklart att all vår personal ska känna sig säker på sin arbetsplats och kunna utföra sitt jobb.