I miljötillståndet från 2012, som styr verksamheten vid motorbanan, finns det ett villkor som säger att "Bolaget ska genomföra bullerbegränsande åtgärder genom förlängning och förstärkning av bullervallar i södra delen av depåområdet och utmed långa raksträckan (…)". Detta skulle vara gjort två år efter att tillståndet trädde i kraft, det vill säga i augusti i år.

Men när kommunens miljöinspektörer var på platsen kunde de konstatera att bullervallarna inte var färdiga. Kommuntjänstemännen menar också att en del av de åtgärder som ändå har gjorts inte stämmer med vad motorbanan sagt att de ska göra. Bland annat skriver man i rapporten att det inte finns några beräkningar som visar vilka bullerdämpande effekter den mur som bolaget börjat uppföra har.

Kari Lehtimäki, vd för Anderstorp Raceway, säger att man arbetar på att leva upp till kraven, men att tiden varit för kort.

– Det är orimligt att kunna bygga detta på två år.

Han frågar sig också om vallar och plank är en lösning som fungerar för att dämpa ljudnivåerna från banan.

– Jag är ytterst tveksam till om det är ett bra sätt. Det dämpar ljudet precis bakom vallen men det som stiger rakt upp förs ju iväg med vinden.

Motorbanan har fått tre månader på sig att redovisa vad som ska göras, annars kan kommunen utdöma vite på 50 000 kronor.

– Många tycker vitena mot motorbanan är höga, men meningen är ju att de aldrig ska behöva betalas, säger Lars Larsson (C), bygg- och miljönämndens ordförande.

Han säger att verksamheten har ett tillstånd som måste följas.

– Vi får ibland kritik för att vi hittar på saker och att vi vill ha bort banan. Så är det inte, men vi måste reagera när gränserna överträds.