För 60 år sedan sjösattes Vidfamne. Det är en halvskalig kopia av originalet som finns på museum i Oslo.

Ute i Åminne missionsförsamling var intresset för båtar stort och några entusiaster ville skapa något för ungdomen. Många hjälpte till att bygga skeppet. Skogsägare skänkte virke, båtbyggare delade med sig av sina kunskaper och efter tre år kunde Vidfamne sjösättas. Det var 1954.

Idag ägs skeppet av Värnamo missionsförsamling. En gång i veckan går båten från hamnen i Osudden och ut på Vidöstern eller till Åminne bruksmuseum. Vad som hotar verksamheten är nya avgifter.

Femdubbling

Bakom de nya avgifterna ligger ett beslut i riksdagen om att Transportstyrelsens verksamhet i större utsträckning ska vara självfinansierad.

– Tidigare betalade vi omkring 15 000 kronor under fem år för myndighetens tillsyn. Nu ska vi betala omkring 66 000 kronor för samma tidsperiod, säger Daniel Johansson, ansvarig för Vidfamne i Värnamo missionsförsamling.

Första nya räkningen kom i höstas. Snart kommer ytterligare en.

– Vi har överklagat avgiften till förvaltningsrätten, därför är avgiften än så länge som det heter parkerad, förklarar Daniel Johansson.

Fel klass

Något som Daniel Johansson finner underligt är att Vidfamne hamnat i samma klass som till exempel den stora färjan Braheborg på Vättern. Den är 60 meter lång, tar över 30 bilar och nästan 400 passagerare.

– Jämför det med Vidfamne som är tolv meter långt och tar 31 personer. Vidfamne går på sjön endast under sommartid och går inte ut med passagerare när det är is eller hård vind.

Argument

Kampen mot Transportstyrelsens beslut förs med olika argument. Bland annat menar Daniel Johansson att Transportstyrelsen tolkat reglementet på fel sätt. Frågan ligger nu alltså i den så kallade förvaltningsrätten för beslut.

Om man förlorar vet inte Daniel Johansson hur församlingen ska ställa sig till Vidfamnes fortsättning.

– Verksamheten ger ingen vinst. Inte ens under ett bra år med många passagerare får vi inkomster för den nya avgiften. Att höja biljettpriset tror jag inte på. Vi ligger nog redan på en nivå som är tillräcklig, säger Daniel Johansson.

Församlingen har aldrig sökt kommunalt bidrag för verksamheten och allt arbete sker med ideella krafter. Omkring 1 000 personer åker med Vidfamne varje sommar. Det finns fyra behöriga sjöbefäl som kör båten. Att utbilda nya kostar pengar.

– Det är ingen överdrift att säga att Vidfamnes framtid är hotad, konstaterar Daniel Johansson.