Infarten in till Hillerstorp från väg 151 är sedan onsdagen avstängd på grund av de stigande vattennivåerna. Trafiken in till Hillerstorp omdirigeras istället fram till rondellen och sedan söderut till Järnvägsgatan.

– Det som är avstängt kommer vara stängt över helgen och med största sannolikhet en vecka, säger räddningschef Johan Nilsson.

Även bensinmacken vid infarten är för tillfället stängd på grund av detta.

På sin hemsida skriver kommunen också att tekniska avdelningen och räddningstjänsten följer utvecklingen, bevakar och är beredda att ta hand om eventuella akuta händelser. Det har också gjorts riskbedömning på ett antal hus, som är under bevakning.

Prognosen är att vattennivåerna väntas stiga ytterligare några centimeter. Vattennivåerna beräknas sedan inte sjunka direkt, utan nivån kan vara lika hög i upp emot en vecka, skriver man också. Det är främst Hillerstorp som påverkas i nuläget.

Gnosjö kommun påminner också fastighetsägare om att de i första hand har eget ansvar för att skydda sin fastighet, exempelvis genom att göra förberedande åtgärder för att minska risken att fastigheten blir översvämmad, till exempel genom att täta källarfönster.

Relaterat till artikeln