Trots att alliansen inte fick någon majoritet i kommunstyrelsen valdes ändå Kristine Hästmark (M) till kommunstyrelsens ordförande på torsdagens kommunfullmäktigemöte.

– Det känns skönt. Det är ju jätteroligt att man har fått förtroende och det gäller att förvalta det väl. Det är inget enmansarbete, utan teamwork, både inom borgerligheten och med andra partier, säger Kristine Hästmark (M).

Markus Kauppinen (S) menar att man, från S sida, inte såg någon anledning till att försöka få honom vald till ordförande istället:

– Vi utmanade under förra mandatperioden, dels i början och dels när Arne Ottosson skulle bytas mot Kristine. Med tanke på att styrkeförhållandena ser ut som de gjorde då och jag har förlorat en sådan omröstning två gånger så ville jag inte riskera det en gång till, säger han och fortsätter:

– Det andra är att vi har varit tydliga med att vi vill gå i opposition och då kan inte sitta som kommunstyrelsens ordförande. De har fått till ett styre nu och vi har gett dem chansen, men skulle de inte klara det är vi beredda att diskutera ett blocköverskridande majoritetsstyre. Men vi är ju ändå mindre än borgerligheten och måste också respektera valresultatet, säger han.