Varje år presenterar Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, en prognos över hur arbetsmarknaden ser ut fem år framåt i tiden för personer med en högskoleutbildning på minst tre år.

I prognosen delas alla yrken in i tre kategorier: Liten konkurrens, balans och stor konkurrens. Svårast för en nyexaminerad är alltså att få jobb i ett yrke som förväntas ha en stor konkurrens.

Exempel på yrken med goda chanser till jobb om fem år är psykolog, präst och apotekare. Svårare, men inte omöjligt, att få jobb kommer det att vara för de som utbildat sig till bland annat civilingenjör, jurist och läkare. Tuffaste framtidsutsikter har bland annat kommunikationsyrken samt musei- och kulturmiljöyrken.