Beviljade bygglov för 2013-2016 sträcker sig från åtta kvadratmeter till 8 000 kvadratmeter (Hang On i artikeln nedan). Somliga har ansökt mer än en gång, exempelvis Axelent som 2013 fick bygglov för 6 892 kvadratmeter och som i slutet av 2015 fick bygglov för ytterligare 4 266 kvadratmeter.

I det första bygglovet ingår den nya räddningsstationen som Axelent bekostade för att den förra stationen stod på mark som tillhörde företaget och som man behövde för att kunna expandera. Nu pågår det alltså ytterligare utbyggnad av fastigheten eftersom man fått en del nya kunder.

– Vi växer organiskt så det handlar inte om några företagsköp, säger vd:n Mats Hilding.

Axelent är dock inte det enda företaget som byggt ut stort på senare år. Thule fick under 2015 bygglov för att bygga till drygt 3 000 kvadratmeter och MB Shop Design har under 2014 och 2016 sökt bygglov för en bruttoyta på cirka 3 500 kvadratmeter.

– Fantastiskt roligt. Det känns så himla positivt, säger Göran Göhlin, ordförande i Made in Gnosjö.

– Det roligaste är ju att det är ungdomarna som bygger till och på det viset visar att det går att stanna i bygden, tillägger han.

Fast i och med detta så ställs det krav på att kunna bygga i attraktiva lägen, gärna sjönära, konstaterar han.

– Det är ett problem att det inte finns några attraktiva tomter så vi måste nog starta ett boendeuppror.