Göran och Birgit Klintmyr flyttade från sin lägenhet till Vitsippans äldreboende i våras, när deras hälsa hade försämrats och Göran inte längre orkade hjälpa Birgit på samma sätt. Birgit blev beviljad särskilt boende i form av vård- och omsorgsboende, medan Göran fick flytta med som medboende, eftersom en make eller maka har rätt att få följa sin partner och bo på samma äldreboende. Men i slutet av april gick Birgit bort och Göran fick då veta att han hade tre månader på sig att flytta därifrån.

– Vi hade inte lagt ner hennes stoft när vi fick reda på att jag skulle få flytta, säger Göran och får medhåll av sonen Lars Klintmyr:

– Det kom in en föreståndare sex timmar efter att hon dött och sa att han har tre månader på sig att flytta.

De tycker att informationen om vilka villkor som gäller för medboenden har varit dålig. Göran visar hyreskontraktet som han skrev på när han och hustrun flyttade till Vitsippan. Där står det bland annat: "Då det särskilda vårdbehovet i särskild boendeform (...) inte längre föreligger, och hyresgästen därmed inte tillhör rätt boendekategori, kan hyresavtalet sägas upp med hänvisning till Jordabalken 12 kap 46 § 10 p."

– Det är ju inte meningen att man ska behöva gå till ett bibliotek och slå upp Jordabalken, menar Lars.

LÄS MER: Socialchefen medger brister i villkoren

Beskedet om att han inte får bo kvar kom som en chock för Göran och han har inte riktigt kunnat sörja sin hustru.

– Egentligen har han inte fått sörja sin hustru. Han har svårt att sova på nätterna, för han tänker på det här hela tiden. Det är synd att man ska få hålla på med det här, säger Lars och får medhåll av Göran:

– Man är inte värd någonting.

För att ha en chans att bo kvar på Vitsippan lät Göran skicka in en biståndsansökan, men den fick han avslag på. Istället blir han hänvisad en lägenhet på Gislow, eftersom kommunen menar att den hjälp som Göran behöver kan tillgodoses med hjälp av hemtjänst.

Det håller inte Göran och hans anhöriga med om. Sedan han flyttade till Vitsippan har synen försämrats, så att han har svårt att se även med förstoringsglas, och han kan bara gå kortare sträckor med rollator.

– Har du hört om någon som blir äldre och piggare? Då är det något unikt. Jag frågade om de inte skulle göra en läkarundersökning. Då svarade hon att ”vi jobbar inte enligt de principerna”. Och den som skrev under beslutet har jag aldrig sett, men hon har dömt ut mig på hörsägen, säger Göran, som fyller 92 år i år.

Sonen Lars menar att det är kommunens ansvar om de inte låter Göran bo kvar på Vitsippan:

– Mot slutet som han bodde hemma var han mycket magrare. I en sådan lägenhet är det ingen gemenskap och det kommer bara någon och slänger in mat.

Göran är besviken på kommunen, som han inte tycker håller vad de lovar. Han visar en informationslapp med rubriken "Varma vanliga Vitsippan värnar välbefinnande!".

– Det kan man inte kalla ”varma vänliga Vitsippan” om man gör så här. Det är ingen omsorg om äldre när man inte låter äldre få bo på äldreboendet. Jag har jobbat i 52 år och har inte legat samhället till last. De säger ju att man har lagt mycket skatt för att få en tryggad ålderdom. Jag tycker att jag är väl värd att bli omhändertagen på äldre dar, säger Göran, som förmodligen kommer att överklaga beslutet.