Från och med lördag stängs restaurang Rosen på Rosendals äldreboende för externa besökare och från och med måndag håller träffpunkten på Rosendal stängt.

– Eftersom äldre är en riskgrupp kommer vi heller inte att tillåta några bokade möten på äldreboenden, förutom personalmöten, säger kommundirektör Anna Engström på fredagsförmiddagen.

Alternativa ingångar

Däremot är det tillåtet för anhöriga att besöka äldreboenden i kommunen:

– Vi har inte stängt ner helt för besök, utan anhöriga är välkomna så länge de är symtomfria. När det gäller trygghetsboendet uppe vid Rosendal hänvisas besökare till alternativa ingångar, för att de som ska besöka trygghetsboendet inte ska passera korridorerna på det särskilda boendet på Rosendal.

Man har heller inte tagit något beslut om att stänga förskolor eller skolor. Däremot uppmanas både elever och personal på kommunens förvaltningar att hålla sig hemma om de känner sig sjuka.

– Så länge barnen är friska så ska de vara i skolorna och förskolorna. När man är sjuk ska man vara hemma, precis som vanligt. Vi är också extra noggranna med handhygienen, säger Anna Engström och betonar att man följer de rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter.

Förstärkt städning

Den kommande tiden kommer kommunens lokaler även att städas särskilt noga, berättar hon.

– Vi har tagit beslut om förstärkt städning, i sanitetslokaler och torkning av ledstänger, dörrhandtag och andra kontaktytor, för att minska spridningen av viruset.

En särskild stab, som ska följa utvecklingen och de rekommendationer som ges, har också bildats. Dessutom har alla förvaltningar fått i uppdrag att se över hur verksamheten ska fungera om det blir hög frånvaro av personal.

– De har fått i uppdrag att titta på hur man kan hålla igång de viktigaste verksamheterna och hur man kan låna personal från verksamheter som inte behöver vara igång.

Det är också bestämt att de återstående dialogmötena kommer att flyttas fram och istället äga rum i höst:

– Vi tycker det är onödigt att dra ihop folk till sådana möten.