– Det är otroligt spännande att lyssna på alla goda exempel i Gnosjö, säger regionråd Malin Olsson (M), efter sitt möte med Arbetsmarknadsenheten, AME.

På mindre än ett år mer än halverades ungdomsarbetslösheten bland unga i Gnosjö och den fina utvecklingen är frukten av ett långsiktigt arbete.

Metoden man jobbar efter är att låta den arbetssökande stegvis komma in i arbetskulturen och hitta en rytm. Efter tre månaders praktik på kommunen följer tre månaders praktik på ett företag. leder det till anställning.

– Det har gett ringar på vattnet. Vi har fortsatt jobba efter samma metod och företagen vågar när de ser att det fungerar. Många gånger behöver vi inte ens gå igenom alla steg hos oss innan det har lett till en anställning, säger Elisabeth Andersson.

Malin Olsson ser arbetet som ett föredöme och närheten till företagen och det stora engagemanget från näringslivet i Gnosjö som två nycklar för verksamheten.

– Jag har alltid en dialog med mina partikollegor. Det finns mycket här som andra kommuner kan lära av, säger hon.

Föregångaren till AME startade 2010 som ESF–projektet Utkiken och finansierades då till största delen av projektpengar. 2012 blev man en ordinarie del i kommunens verksamhet och med Arbetsförmedlingen som uppdragsgivare driver man flera projekt för att minska arbetslösheten i kommunen.