Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att 160 kommuner i landet brister i hanteringen av sexuella trakasserier och repressalier - och Gnosjö kommun är en av dem.

Sedan årsskiftet gäller nya regler för åtgärder enligt diskrimineringslagen. Arbetsgivaren, kommunen, måste tydligt markera att exempelvis sexuella trakasserier inte är acceptabla på arbetsplatsen.

Lokaltidningen Mellansverige, som först rapporterade om detta, skriver att DO:s kritik främst handlar om att kommunerna inte har rutiner för hur repressalier ska undvikas.