I en klimatrankning som har gjorts av IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring sjunker Gislaved ganska rejält. Bland de 117 medelstora kommuner som ingår i årets undersökning hamnar Gislaved på plats 80.

Kommunalrådet Niclas Palmgren (M) menar att resultatet inte är så dåligt som de kan verka:

– Vi ligger still medan alla andra har blivit bättre. Det beror på att vi har arbetat på två översiktsplaner. Vi har lagt all tid och kraft på dem och har inte haft tid att arbeta på det som de har mätt i undersökningen.

Han menar också att de båda översiktsplanerna, den och och Skeppshult, innehåller klimatåtgärder.

– Vi har lokaliserat att vi ska göra fler grundvattentäkter. Och i Smålandsstenar har vi redan sett vad klimatförändringarna kan åstadkomma, med den stora översvämningen för några år sedan. Dagvattenhanteringen har vi fått jobba mycket med.

Totalpoängen för Gislaved har minskat något, från 10,5 till 7,5 av totalt 33 möjliga poäng. Niclas Palmgren tror dock på en stor förbättring till nästa år.

– Det skulle förvåna mig om vi inte ökar rejält till nästa rankning. och kommer ge resultat. Sedan jobbar vi vidare med energieffektiviseringar allmänt. Vi ser det här som ett mellanår.

Gnosjö kommun har däremot förbättrat sina resultat i år – från plats 62 till plats 46, med 19,5 poäng. Bland de 40 små kommuner som ingår i årets undersökning hamnar Gnosjö på andra plats.

Stefan Lennartsson, miljöinspektör i Gnosjö kommun, berättar att arbetet med klimatanpassning är ett lagarbete som spänner över alla förvaltningar och att det är politikernas beslut och samarbetet med länsstyrelsen som ligger till grund för förbättringen.

– Vi är inte bäst i klassen, men vi gör så gott vi kan och får hjulet att snurra. Det är ingen tävling, men det gäller att rusta sig mot klimatförändringarna. Bland annat samarbetar vi med tekniska förvaltningen för att se vart vattnet tar vägen vid kraftig nederbörd, säger han och lyfter fram att kommunen, i samarbete med länsstyrelsen, har tagit fram en klimatanalys för Gnosjö kommun, som grundar sig på SMHI:s prognoser.