För att minska smittorisken för coronavirus beslutade krisstaben på barn- och utbildningsförvaltningen i Gislaveds kommun under måndagen, att föräldrar som själva är sjuka eller har symtom på sjukdom ska kontakta förskolan eller skolan innan de lämnar eller hämtar sina barn.

– Vi vill att vårdnadshavaren kontaktar förskolan, fritids eller skola innan så att de kan möta upp utomhus. Det är för att föräldrarna som är sjuka inte ska smitta någon genom att de kommer in i våra verksamheter. Så därför ska lämning och hämtning ske utomhus, säger Carina Uvenfeldt, barn- och utbildningschef i Gislaveds kommun.

Friska barn till föräldrar med sjukdomssymtom ska alltså fortsätta att gå till förskola och skola.

– Vi tänker precis som Folkhälsomyndigheten att det är bra om friska barn befinner sig i verksamheten. Både när det gäller förskoleverksamhet och skolverksamhet, säger Carina Uvenfeldt.

Föräldrarna till förskolebarn och skolbarn i Gislaveds kommun blev under måndagen informerade om de nya rutinerna för hämtning och lämning genom den interna digitala plattformen för föräldrainformation och kommunens hemsida.