När den moderata riksdagsledamoten besökte kommunen stod ett besök på Etac i Anderstorp på dagordningen. På företaget, som tillverkar olika slags hjälpmedel för personer med nedsatt rörelseförmåga, arbetar i dagsläget 115 personer.

– Vi är marknadsledande i Skandinavien och tillverkar i snitt 100-120 rullstolar om dagen, berättar platschefen Therése Wilson, när hon presenterar företaget för Sotiris Delis (M), i sällskap av kommunalrådet Niclas Palmgren (M), oppositionsrådet Carina Johansson (C) och Nina von Krusenstierna, VD på Business Gnosjöregionen.

En utmaning som platschefen lyfte fram är dock att rekrytera personal med rätt utbildning, exempelvis produktutvecklare.

– Vi har haft en annons ute i två månader nu. Det är verkligen jättesvårt för oss att hitta rätt kompetens. Däremot finns det mycket att tillgå utbildningsmässigt och vi bygger mycket på de människor som är här, säger hon och förklarar att man ibland får anställa lämpliga personer som inte har rätt kvalifikationer och ge dem den utbildning som behövs.

Där kan dock utmaningen vara att ta sig till större städer på ett smidigt sätt.

– Det måste finnas lätta sätt att ta sig till högskolorna. Vi har ju också väldigt mycket transporter och det är viktigt att det fungerar, säger Therése Wilson.

Sotiris Delis menade att han ska ta med sig synpunkterna i sitt fortsatta arbete i riksdagen, men lyfte också fram att han är imponerad av regionens företagande.

– Jag tycker att den här regionen har stor potential, men de måste lära sig att skryta om det de är bra på.